Carnifal y Môr

Y Gwahoddiad Mawr

Pa mor aml y caiff cenedl gyfan ei gwahodd i gymryd rhan mewn carnifal?
 
Efallai’i fod yn digwydd yng ngwledydd y Caribî, ac eleni, mae’n digwydd yma yng Nghymru hefyd, gyda chyhoeddi gwahoddiad cenedlaethol i bobl ddod ynghyd i ddathlu carnifal enfawr.
 
Daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd ym mis Awst, ac fel rhan o’r dathliadau, mae’r ŵyl a Charnifal lliwgar Butetown yn gwahodd cymunedau a chymdeithasau o bob rhan o Gymru i ddod draw i strydoedd Bae Caerdydd am barti mawr mewn carnifal sy’n ddathliad o egni, cryfder ac amrywiaeth y bywyd diwylliannol yn y brifddinas, ar draws y wlad a’r cysylltiadau ar draws y byd.
 
Cynhelir Carnifal y Môr am 22:30, nos Sadwrn 4 Awst ym Mae Caerdydd.  Mae’r noson yn cychwyn gyda charnifal cymunedol, wedi’i arwain gan Garnifal Butetown, sy’n dathlu’r amrywiaeth ym mywyd Cymru a dyfodiad yr Eisteddfod i Gaerdydd, prifddinas Cymru.
 
Bydd yr orymdaith yn symud a dawnsio drwy Faes yr Eisteddfod lawr i lan y dŵr o flaen adeilad Y Senedd, lle bydd ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow yn cael ei daflunio ar sgriniau dŵr enfawr, gyda chyfraniad gan y cerddor a’r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys.
 
Mae’r ffilm sgriniau dŵr yn gydweithrediad sydd wedi’i arwain gan Megan Broadmeadow gydag Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd a gwneuthurwyr gwisgoedd carnifal o Garnifal Butetown.  Mae’n archwilio’r fioamrywiaeth arbennig o fywyd môr yn nyfroedd Bae Caerdydd a’r bobl a ddaeth i greu’r Gaerdydd fodern.  
 
Mae Carnifal y Môr yn dathlu cysylltiadau Caerdydd gyda gwledydd ar draws y byd, a chyfraniad yr iaith Gymraeg i’r Gaerdydd amlieithog ac amlddiwylliannol fodern.  Mae’n ddathliad o’r bobl rheini sydd wedi teithio o bedwar ban byd i greu Caerdydd.
 
Dewch i ddathlu pwy ydych chi a’r hyn rydych yn ei garu am fyw yng Nghymru. 
 
Cysylltwch am ragor o wybodaeth, naill ai drwy e-bostio carnifal@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 300.
 
Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Croeso Cymru i ddathlu Blwyddyn y Môr 2018. 
 
 
LLUN: Megan Broadmeadow
 
 

PDF icon Gwahoddiad