Llannerch Gudd

Mae llwyfan bach y Llannerch yn anffurfiol ac agos-atoch.

Lleolir y Llannerch Gudd yn ardal Crefft yn y Bae.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim. 

Dyma'r lleoliad perffaith i ddod i fwynhau sesiynau o bob math sy'n cyfuno amryw o genres ac yn gyfle i glywed am rai o'r datblygiadau diweddaraf mewn llenyddiaeth Gymraeg.

Trefnir gan yr Eisteddfod.

Noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

PDF icon Amserlen y Llannerch GuddPDF icon Amserlen y Llannerch Gudd - du a gwyn
Format: 2018-08-14
4 dydd Sadwrn
Title Time Link
Llên a Fi 12.00pm Gweld
Bwytai Caerdydd – y da, y drwg… a’r hyll! 01.00pm Gweld
Y ‘diffyg democrataidd’ yng Nghymru: sut mae cynnal diddordeb y cyhoedd? 02.00pm Gweld
Rhywun mawr yn y man - Llenorion y Dyfodol 04.00pm Gweld
5 dydd Sul
Title Time Link
Ymchwil Llenyddol Adrannau Cymraeg Cymru 12.00pm Gweld
6 dydd Llun
Title Time Link
Dewch i Gynganeddu: yr Acen 10.00am Gweld
Clwb Darllen: Trafodaeth ar y ddrama Llwyth gan Dafydd James 11.00am Gweld
Lansiad cylchgrawn Barddas 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Cefn Gwlad v Dinas 02.00pm Gweld
Neil ‘Maffia’ Williams 03.00pm Gweld
Sesiwn Gomedi 04.00pm Gweld
7 dydd Mawrth
Title Time Link
Dewch i Gynganeddu: Croes 10.00am Gweld
Clwb Darllen: Fi a Joe Allen 11.00am Gweld
Y Goron: sgwrs a darlleniad o’r Bryddest fuddugol 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Llenyddiaeth ffantasi a gwyddonias yn y Gymraeg 02.00pm Gweld
Cleif Harpwood & Geraint Cynan 03.00pm Gweld
Sesiwn Gomedi 04.00pm Gweld
8 dydd Mercher
Title Time Link
Dewch i Gynganeddu: Llusg 10.00am Gweld
Clwb Darllen: Y Fawr a’r Fach – Straeon o’r Rhondda 11.00am Gweld
Comiwnyddiaeth a Chymru 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Kate Crocket yn sgwrsio gyda Aled Islwyn 02.00pm Gweld
Welsh Whisperer 03.00pm Gweld
Merched yn Neud Miwsig 04.00pm Gweld
9 dydd Iau
Title Time Link
Dewch i Gynganeddu: Traws 10.00am Gweld
Clwb Darllen: Cyfrolau Rhestr Fer Ffuglen Llyfr y Flwyddyn 11.00am Gweld
Y Fedal Ryddiaith: sgwrs a darlleniad o’r gwaith buddugol 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Canton: y dref fwyaf LHDT Cymraeg yng Nghymru? 02.00pm Gweld
Llên a Phêl-Droed 03.00pm Gweld
Sesiwn Gomedi 04.00pm Gweld
10 dydd Gwener
Title Time Link
Dewch i Gynganeddu: Sain 10.00am Gweld
Clwb Darllen: Treiglo gan Gwyneth Lewis 11.00am Gweld
Blas ar gyfrol newydd Bragdy’r Beirdd 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Annibyniaeth: y ffordd ymlaen 02.00pm Gweld
Sesiwn Gomedi 04.00pm Gweld
11 dydd Sadwrn
Title Time Link
Clwb Gin Caerdydd 12.00pm Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Gweld
Y Gadair: sgwrs a darlleniad o’r Awdl fuddugol 02.00pm Gweld
Taith i Gwm-Rhyd-y-Rhosyn 03.00pm Gweld