Maes D

Maes D yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith. Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos! Mae croeso mawr i ddysgwyr ar hyd a lled y Maes.

Maes D – Pabell y Dysgwyr. Dyma ble mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned. Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos. Yn theatr Y Pod ceir sgyrsiau am bob mathau o bethau – archeoleg, byd natur, hanes, chwaraeon. Sesiynau yoga, karate, dawnsio. Hefyd sesiynau stori i blant a cherddoriaeth byw – i enwi dim ond rhai! Mae yna rywbeth i bawb – o bob oed, dysgwyr a Chymry Cymraeg.

Mae llawer o gystadlaethau ar gyfer dysgwyr yn yr Eisteddfod, ac mae cystadlu’n gallu bod yn llawer o hwyl. Beth Amdani’r flwyddyn nesaf?

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

 

Ceir gwybodaeth am yr holl gystadlaethau i ddysgwyr yn ein llyfryn ‘Cystadlaethau i ddysgwyr’

PDF icon Gwybodaeth i ddysgwyr ac ymwelwyr newydd (Mai 2017)PDF icon Llyfryn cystadlaethau i ddysgwyrPDF icon Ffurflen gais Dysgwr y flwyddyn