Pafiliwn HSBC

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Eleni, lleolir y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd angen band garddwrn i gael mynediad yn ystod y dydd. Gallwch brynu band garddwn yma. 

Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener.

16:30 Dydd Llun: Y Coroni

16:30 Dydd Mercher:Y Fedal Ryddiaeth

16:30 Dydd Gwener: Y Cadeirio

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa neu prynu arlein yma

Nodwch: Gall amserlen cystadlaethau redeg yn fuan neu yn hwyr 

Noddir y Pafiliwn gan HSBC

 

PDF icon Amserlen Pafiliwn Du a GwynPDF icon Amserlen Pafiliwn Lliw