Shw'mae Caerdydd: Dysgu Cymraeg

Shwmae Caerdydd yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Lleolir Shw’mae Caerdydd yn adeilad y Pierhead yng nghanol y Bae.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim.

Shwmae Caerdydd – Dysgu Cymraeg / Learn Welsh.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith. Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos! 

Dyma ble mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned. Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos. Yn theatr Y Pod ceir sgyrsiau am bob mathau o bethau – archeoleg, byd natur, hanes, chwaraeon. Sesiynau yoga, karate, dawnsio. Hefyd sesiynau stori i blant a cherddoriaeth byw – i enwi dim ond rhai! Mae yna rywbeth i bawb – o bob oed, dysgwyr a Chymry Cymraeg.

Mae llawer o gystadlaethau ar gyfer dysgwyr yn yr Eisteddfod, ac mae cystadlu’n gallu bod yn llawer o hwyl. Beth Amdani’r flwyddyn nesaf?

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

Ceir gwybodaeth am yr holl gystadlaethau i ddysgwyr yn ein llyfryn ‘Cystadlaethau i ddysgwyr’

Trefnir gan yr Eisteddfod.
 
Noddir gan Boom Cymru.

PDF icon Gwybodaeth i ddysgwyr ac ymwelwyr newydd (Mai 2017)PDF icon Llyfryn cystadlaethau i ddysgwyr