Dysgwr y Flwyddyn 2017

Daeth Hugh Brightwell o Ellesmere Port, Sir Gaer, Emma Chappell o Ddeiniolen, Gwynedd, Richard Furniss o Langefni, Môn a Daniela Schlick o Borthaethwy, Ynys Môn, i'r brig yn rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017.

Hugh Brightwell

Mwy...

Emma Chappell

Mwy...

Richard Furniss

Mwy...

Daniela Schlick

Mwy...

Bydd y pedwar yn cystadlu am Wobr Dysgwr y Flwyddyn yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Môn eleni.

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Rhian a Harri Pritchard, Cemaes, a £300 (Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor), a bydd y tri arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Rhian a Harri Pritchard, Cemaes, a £100 yr un (Teulu’r Wern, Talwrn). 

Bydd y rheiny sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Y beirniaid eleni yw Jenny Pye, R Alun Charles a Nia Roberts. 

Noddir Seremoni Dysgwr y Flwyddyn gan Werthwyr Tai Dafydd Hardy.