Shw'mae Su'mae: Dysgu Cymraeg

Shw'mae Su'mae yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Shw'mae Su'mae – Dysgu Cymraeg / Learn Welsh.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith. Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos! 

Dyma ble mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned. Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos. Ceir sgyrsiau am bob mathau o bethau – archeoleg, byd natur, hanes, chwaraeon. Sesiynau yoga, karate, dawnsio. Hefyd sesiynau stori i blant a cherddoriaeth byw – i enwi dim ond rhai! Mae yna rywbeth i bawb – o bob oed, dysgwyr a Chymry Cymraeg.

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

Ceir gwybodaeth am yr holl gystadlaethau i ddysgwyr yn ein llyfryn ‘Cystadlaethau i ddysgwyr’ isod.

Trefnir gan yr Eisteddfod.
 

Dyddiadau Cau i Ddysgwyr;

Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn : 31 Mawrth 2019
  • Ceir wybodaeth lawn am y gystadleuaeth yma

Cystadlaethau Ysgrifennu (Cyfansoddi) : 1 Ebrill 2019

  • Ffurflen cystadlaethau ysgrifennu – mae’r ffurflen ar gael ar dudalen 15 o'r llyfryn cystadlaethau ar waelod y dudalen.
  • Cofiwch lenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob cystadleuaeth - mae’n bosib ei lungopïo.
  • Siec am y swm cywir i ‘Eisteddfod Genedlaethol Cymru’
  • Amlen wedi’i chau gyda darn o bapur ynddi yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad. Peidiwch â rhoi unrhyw beth arall yn yr amlen hon heblaw’r darn yma o bapur. Ar flaen yr amlen hon, rhowch eich ffugenw a theitl a rhif y gystadleuaeth. Dyma’r amlen fydd yn cael ei hagor os byddwch yn ennill – Cofiwch gynnwys eich gwaith!

Postiwch eich cais at;

Y Trefnydd, 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 
Uned 15, 
Parc Busnes 
Yr Wyddgrug, 
Ffordd Wrecsam, 
Yr Wyddgrug, 
CH7 1XP
 

Cystadlaethau Perfformio (Llwyfan) : 1 Mai 2019

  • Ffurflen cystadlaethau perfformio - ffurflen ar gael ar dudalen 14 o'r llyfryn cystadlaethau ar waelod y dudalen.
  • Cofiwch lenwi ffurflen ar wahân i bob cystadleuaeth – mae’n bosib ei lungopïo.
  • Siec am y swm cywir i ‘Eisteddfod Genedlaethol Cymru’ – Amlen A5 gyda’ch cyfeiriad a stamp ami er mwyn i chi dderbyn manylion cystadlu. Byddwch yn derbyn y manylion ym mis Gorffennaf.
  • Ar gyfer cystadlaethau 126, 127, 128 a 129 anfonwch gopi o’r gân neu’r gerdd i Swyddfa’r Eisteddfod yn Yr Wyddgrug cyn 5 Gorffennaf

Postiwch eich cais at;

Y Trefnydd, 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 
Uned 15, 
Parc Busnes 
Yr Wyddgrug, 
Ffordd Wrecsam, 
Yr Wyddgrug, 
CH7 1XP
 
Noddir gan Boom Cymru.

 

PDF icon Gwybodaeth i ddysgwyr ac ymwelwyr newydd PDF icon Cystadlaethau i ddysgwyr