Dysgwr y Flwyddyn 2018

Daeth Steve Dimmick, Caerdydd, Yankier Pijeira Perez, Llanrug, Nicky Roberts, Aberystwyth a Matt Spry, Caerdydd, i'r brig yn rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2018.

Matt Spry

Mwy...

Steve Dimmick

Mwy...

Yankier Pijeira Perez

Mwy...

Nicky Roberts

Mwy...

Bydd y pedwar yn cystadlu am Wobr Dysgwr y Flwyddyn yn ystod wythnos yr Eisteddfod yng Ngherdydd eleni.

Bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, a £300 gan Peter a Gill Griffiths, Pentyrch, Caerdydd, a bydd y pedwar arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.  Bydd y rheiny sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  

Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Y beirniaid eleni yw Lowri Bunford Jones, Carole Bradley a Lowri Haf Cooke.