Tŷ Gwerin

Y Tŷ Gwerin yw cartref pob math o weithgareddau gwerin ar y Maes.

Trefnir y Tŷ Gwerin gan yr Eisteddfod.

Mae'r amserlen yn llawn gweithgareddau sy’n ymwneud â thraddodiadau gwerin Cymru yn yr ystyr ehangaf bosibl, gyda chyfle i fwynhau rhai o’n traddodiadau cynhenid mewn ffordd newydd, yn ogystal â sesiynau ar bynciau cyffredinol.

Yn ogystal, ceir nifer o weithgareddau gyda'r nos yn y Tŷ Gwerin - cyfle i ymlacio ar ddiwedd y dydd yng nghwmni rhai o gerddorion a pherfformwyr blaenaf y sîn heddiw.

Lleolir y Tŷ Gwerin yn ardal yr Eglwys Norwyaidd ac mae mynediad i’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim.

Partneriaid: Trac, Clera & Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 

Cefnogir gan Cyngor Celfyddydau Cymru
 
PDF icon Amserlen Ty GwerinPDF icon Amserlen Ty Gwerin- du a gwyn
Format: 2018-08-14
4 dydd Sadwrn
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Sesiwn Werin 11.00am Gweld
Sipsi Gallois 12.00pm Gweld
Grug 01.00pm Gweld
Sesiwn Werin 02.15pm Gweld
Delwyn Siôn 03.45pm Gweld
#Caerdydd50 05.00pm Gweld
5 dydd Sul
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Sesiwn Werin 11.00am Gweld
Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10) 12.00pm Gweld
Eve Goodman 01.00pm Gweld
Teyrnged i'r diweddar Dai Williams 02.15pm Gweld
Ar Log 03.45pm Gweld
Iwan Huws 07.30pm Gweld
Al Lewis 09.00pm Gweld
6 dydd Llun
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Gweithdy Clocsio i blant 11.00am Gweld
Sesiwn Werin y Plant 12.00pm Gweld
Straeon a Chaneuon o Forgannwg 01.00pm Gweld
O'r Archif: Casgliad Meredydd Evans a Phyllis Kinney 02.15pm Gweld
Heather Jones 03.45pm Gweld
Dangos a Dweud 05.00pm Gweld
Sesiwn Werin 06.15pm Gweld
Twmpath #Caerdydd50 09.00pm Gweld
7 dydd Mawrth
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Clocs Ffit 11.00am Gweld
Sesiwn Werin 12.00pm Gweld
cystadleuaeth Dweud Stori (149) 12.40pm Gweld
Hwylio'r Chwedlau 02.15pm Gweld
Blodau Gwylltion 03.45pm Gweld
Eleri Llwyd 05.00pm Gweld
Cowbois Rhos Botwnnog 06.15pm Gweld
8 dydd Mercher
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Props ar y Pryd (103) 11.00am Gweld
Gwenan Gibbard ac Alejandro Jones 01.00pm Gweld
Grwp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9) 02.15pm Gweld
Gareth Bonello 03.45pm Gweld
Parti'r Efail 05.00pm Gweld
Lowri Evans 06.15pm Gweld
Glain Rhys 07.30pm Gweld
Golwg Newydd ar y Noson Lawen 09.00pm Gweld
9 dydd Iau
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld
Dosbarth Meistr Dawnsio Gwerin - Dawnsfeydd Ffair Nangarw 11.00am Gweld
Sesiwn Werin 12.00pm Gweld
Gwyneth Glyn 01.00pm Gweld
Ymryson Clocsio 02.15pm Gweld
Cwis Gwerin 03.45pm Gweld
Y Gymanfa Gerdd Dant 05.00pm Gweld
Y Stomp Fawr Werin 05.30pm Gweld
10 dydd Gwener
Title Time Link
Yoga @Maes 09.30am Gweld

Tudalennau