Ddoe+Heddiw: 80 Mlynedd o Gasglu

Arddangosfa Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru
Yn y Pierhead o 4 – 11 Awst
 
Mae’r arddangosfa hon yn dathlu 80 mlwyddiant pwrcasiad cyntaf  Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru.
 
Gosodwyd seiliau’r gymdeithas, yn rhannol, yn dilyn arddangosfa, drefnwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun 1936. Ac ers ei sefydlu ym 1938 mae’r gymdeithas bellach wedi prynu oddeutu 850 o weithiau celf gan 500 artist. Cedwir y rhain bellach mewn casgliadau cyhoeddus ar hyd a lled Cymru – maen nhw’n gofnod hollbwysig o gelfyddyd Gymreig. Mae’r casgliad yn cynnwys gwaith celf gan rai o baentwyr, cerflunwyr a gwneuthurwyr ffilm mwyaf blaenllaw Cymru o’r 1930au hyd heddiw. Ar adeg eu prynu mae’n bosib y byddai  rhai wedi bod yn eithaf heriol.
 
Hefyd, mae’r arddangosfa yn cynnwys enghreifftiau o waith gan rai o enillwyr Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain - gan gynnwys y cyntaf un Brenda Chamberlain - o’r cyfnod pan anrhydeddwyd yr enillwyr am ragoriaeth y gwaith celf, i’r amser pan ddyfarnwyd y Fedal am eu cyfraniad i gelf ac yn ôl eto er clod am eu gwaith.
 
Curadwyd yr arddangosfa gan Peter Wakelin ar ran Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru. 
 

Tim Davies, Ffigyrau mewn Tirlun Cymreig (gludwaith mewn deuddeg rhan) 2002, CASW / Amgueddfa Cymru