Sesiynau wedi'u cyfieithu

Mae'r Eisteddfod yn darparu cyfieithu ar y pryd ar gyfer nifer o sesiynau ar hyd a lled y Maes.

Ceir cyfieithu i'r Saesneg drwy'r dydd yn y Pafiliwn, ac isod ceir rhestr o'r sesiynau eraill sy'n cael eu cyfieithu ar y pryd.  

 

Dydd Sadwrn 4 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

16:00 - Dangos a Dweud: Caerdydd Creadigol (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

17:00 - #Caerdydd50: Hanner canrif o ddawnsio gwerin yn y brifddinas (Tŷ Gwerin)

19:00 - Sesiwn Paul Robeson, yr actor (Ystafell Preseli, Canolfan Mileniwm Cymru)

 

Dydd Sul 5 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

 

Dydd Llun 6 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

12:00 - Democratiaeth a'r celfyddydau: effaith y naill ar y llall.  Sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

12:45 - Paul Robeson a'r Eisteddfod (Y Babell Lên, Canolfan Mileniwm Cymru)

14:15 - Dathlu bywyd Tony Bianchi (Y Babell Lên, Canolfan Mileniwm Cymru)

14:15 - O'r Archif: Casgliad Meredydd Evans a Phyllis Kinney (Tŷ Gwerin)

14:30 - Her yr Hinsawdd: y ffeithiau a'r effeithiau.  Sesiwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

17:00 - Dangos a Dweud: Caerdydd Creadigol (Tŷ Gwerin)

 

Dydd Mawrth 7 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

11:30 - Barod am y bleidlais? Sesiwn Comisiwn Etholiadol Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

13:00 - Dylunio er gwell: hyrwyddo dylunio da yng Nghymru.  Sesiwn Y Lle Celf (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

14:30 - Fforwm Meddyginiaethau Cymru.  Sesiwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

15:00 - Dathlu bywyd a gwaith Morfydd Llwyn Owen (Encore, Eglwys Norwyaidd)

17:30 - Dau frawd a'u magwraeth yng Nghaerdydd: Prys a Rhodri Morgan.  Sesiwn Barn (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

17:45 - Creu Coron Eisteddfod Caerdydd 2018.  Sesiwn Prifysgol Caerdydd (Cymdeithasau 3, Y Senedd)

 

Dydd Mercher 8 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

11:00 - Dylanwad cerddoriaeth gwerin ar gerddoriaeth glasurol (Encore, Eglwys Norwyaidd)

12:00 - Rôl menywod mewn gwleidyddiaeth.  Sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

13:00 - Diwylliant neu Ddiwydiant?  Celf yng Nghymru - Y Ffordd Ymlaen.  Sesiwn Y Lle Celf (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

17:45 - Rhai Helyntion efo Kyffin! Sesiwn Y Lle Hanes (Cymdeithasau 3, Y Senedd)

 

Nos Fercher 8 Awst

Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

 

Dydd Iau 9 Awst

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

11:00 - Y Chwiorydd Davies a'u dylanwad amhrisiadwy ar gelf a cherddoriaeth Gymraeg (Encore, Eglwys Norwyaidd)

11:30 - Llymder: y drafodaeth.  Sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

12:00 - Herio Hiliaeth Wrth-Gymreig: Persbectif Hawliau Dynol. Sesiwn Y Lle Celf (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

14:30 - Gwyddonwyr Môr: mae Cymru a'r Byd eich angen yn fwy nag erioed! (Cymdeithasau 1, y Senedd)

17:45 - Creu Cadair Eisteddfod Caerdydd 2018 Sesiwn Amgueddfa Cymru (Cymdeithasau 3, Y Senedd)

 

Dydd Gwener 10 Awst 

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

11:00 - Dora Herbert Jones - o Langollen i Aberystwyth, Dulyn, Ypres, Ty'r Cyffredin a Gregynog (Encore, Eglwys Norwyaidd)

12:00 - Cyfiawnder yng Nghymru.  Sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymdeithasau 2, Y Senedd)

13:00 - Menywod mewn Marmor: Caerdydd.  Pwy arall?  Sesiwn Archif Menywod Cymru (Cymdeithasau 1, Y Senedd)

14:15 - Cymru a Bryniau Khasia mewn Alawon (Ty Gwerin)

 

Nos Wener 10 Awst 

Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

 

Dydd Sadwrn 11 Awst 

Drwy'r dydd - Cystadlu (Pafiliwn HSBC, Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru)

11:00 - Mansel Thomas: Cymro, Cerddor a Chyfansoddwr (Encore, Eglwys Norwyaidd)