Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

10 Mehefin 2017

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

Mae aelodau’n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau’r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae’r ymateb eleni wedi bod yn ddigynsail, a dywed, “Seremoni’r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o’r Orsedd eleni yn arbennig iawn.  Rydw i wedi bod yn ymwneud gyda’r Orsedd ers blynyddoedd, a dydw i erioed yn cofio’r fath ddiddordeb a chyffro mor gynnar yn y flwyddyn.  Mae’r ffaith ein bod ni wedi llenwi un o’r seremonïau bythefnos cyn y Cyhoeddi hyd yn oed yn rhyfeddol.

“Mae nifer wedi gofyn am y rheswm pam fod eleni mor arbennig.  Mae rhy rywbeth am Eisteddfod Ynys Môn wedi cydio o’r cychwyn, a gwelwyd hyn yn nifer y rheiny a archebodd le ar y maes carafanau, pa mor sydyn y gwerthodd rhai o’r cyngherddau ac wrth gwrs, nifer y cystadleuwyr. 

“Yn ogystal â hyn, wrth gwrs, mae seremoni’r Cadeirio eleni’n symbolaidd.  Dyma ganmlwyddiant y Gadair Ddu, union ganrif ers tristwch Eisteddfod Penbedw, colli Hedd Wyn a galar y genedl.  Mae’n sicr bod nifer fawr o’n haelodau’n teimlo rhyw fath o gysylltiad gyda hyn ac am fod yn rhan o’r seremoni ganrif yn ddiweddarach.

“Wrth gwrs, gyda seremoni’r Cadeirio’n llawn, bydd nifer am gofrestru i gymryd rhan yn y seremonïau eraill – ac mae’r rhain yn prysur lenwi hefyd, felly, mae’r neges yn syml, aelodau’r Orsedd – ewch ati i gofrestru yn syth er mwyn sicrhau lle yn ystod yr wythnos.

“Ac yna, gallwn i gyd edrych ymlaen at yr Eisteddfod, gan obeithio y gwelwn deilyngdod yn y prif seremonïau, a bydd modd i’r Orsedd gyd-ddathlu llwyddiant gyda phawb o lwyfan llawn y Pafiliwn!”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch 0845 4090 900.