Digwyddiadau'r wythnos

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd pryd a lle ar Faes yr Eisteddfod?  Defnyddiwch ein digwyddiadur am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dyma'r fersiwn mwyaf diweddar o'r rhaglen, a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon os y bydd unrhyw newidiadau i'n rhaglenni cyn ac yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Mae manylion y cystadlaethau ar gael yma a bydd y rhaglen gystadlaethau lawn ar gael yn fuan.

Mae crynodeb o'r gweithgareddau i gyd ar ffurf PDF ar gael o waelod y dudalen.

 

PDF icon Map y MaesPDF icon Rhaglen Boced