Llannerch

Mae llwyfan bach y Llannerch yn anffurfiol ac agos-atoch.

Dyma'r lleoliad perffaith i ddod i fwynhau sesiynau o bob math sy'n cyfuno amryw o genres ac yn gyfle i glywed am rai o'r datblygiadau diweddaraf mewn llenyddiaeth Gymraeg.

Eisiau dysgu cynganeddu?  Beth am ddod atom i'n sesiynau dyddiol gyda chriw Ysgol Farddol Caerfyrddin - cewch feistrioli'r groes o gyswllt, y sain, y lusg a phob elfen arall o gynganeddu mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog.

A pheidiwch â cholli Picnics 4 a 6 - criw Caernarfon yn croesi'r bont i roi blas i bawb o'r math o weithgareddau sy'n cael eu trefnu'n lleol drwy'r flwyddyn.

Trefnir gan yr Eisteddfod fel rhan o weithgareddau'r Pentref Llên.

Noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhestr llawn o'r gweithgareddau isod: