Tŷ Gwerin

Y Tŷ Gwerin yw cartref pob math o weithgareddau gwerin ar y Maes.

Trefnir y Tŷ Gwerin gan yr Eisteddfod.

Mae'r amserlen yn llawn gweithgareddau sy’n ymwneud â thraddodiadau gwerin Cymru yn yr ystyr ehangaf bosibl, gyda chyfle i fwynhau rhai o’n traddodiadau cynhenid mewn ffordd newydd, yn ogystal â sesiynau ar bynciau cyffredinol.

Yn ogystal, ceir nifer o weithgareddau gyda'r nos yn y Tŷ Gwerin - cyfle i ymlacio ar ddiwedd y dydd yng nghwmni rhai o gerddorion a pherfformwyr blaenaf y sîn heddiw.

Lleolir y Tŷ Gwerin yn ardal yr Eglwys Norwyaidd ac mae mynediad i’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim.

Partneriaid: Trac, Clera & Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 

Cefnogir gan Cyngor Celfyddydau Cymru
Time Dyddiad Event name Theme Actions
12:00 5 Awst 2018 Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin Alawon Gwerin Mwy
12:40 7 Awst 2018 Cystadleuaeth Dweud Stori Llefaru Mwy
13:00 11 Awst 2018 Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant Mwy