Ynys Môn

Trigolion y Gogledd i'w Hurddo i'r Orsedd ym Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r gogledd a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Trigolion y de orllewin i'w Hurddo gan yr Orsedd yn Eisteddfod Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r de orllewin a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Ynys Môn i drigolion y de ddwyrain

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r de ddwyrain a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Trigolion Ceredigion i'w Hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o Geredigion a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Trigolion Powys i dderbyn anrhydedd gan yr Orsedd yn Eisteddfod Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o Bowys, neu sy’n amlwg yn yr ardal, a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Trigolion yr ynys i'w anrhydeddu gan yr Orsedd yn yr Eisteddfod

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Môn

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst eleni.

Cydnabyddiaeth am ymroddiad i ymwelwyr byddar ac anabl i'r Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod wedi derbyn achrediad gan sefydliad sy’n gweithio gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol i sicrhau eu bod yn hygyrch a chynhwysol i gwsmeriaid byddar ac anabl. 

Ffatri Llais yn cynnig gweithdy lleisiol am ddim

Ddydd Sul 23 Ebrill, yn y Neuadd Fach, Pontyrhyd ger Llanddarog, cynhelir gweithdy lleisiol arbennig ar gyfer cantorion amatur dros 25 oed o ardal de Cymru.

Tudalennau