Ynys Môn

Aelod o'r Pwyllgor yn creu Tlws Rhyddiaith y Dysgwyr

Wyddoch chi fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig llawer o gystadlaethau arbennig ar gyfer dysgwyr? 

Croesawu cefnogaeth trigolion Ynys Môn

Gyda thros chwe mis i fynd cyn yr Eisteddfod ar Ynys Môn, mae trigolion yr ynys wedi llwyddo i gyrraedd nod y Gronfa Leol, sy’n rhan bwysig o waith codi arian yr Eisteddfod.

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig

Mae llai na phythefnos ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. 

Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  

Cofrestru ar-lein i gystadlu yn Ynys Môn

O’r diwedd, mae’n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a golygon partïon, corau, grwpiau, bandiau ac unigolion yn troi tua’r ynys wrth iddyn nhw ddechrau meddwl am gystadlu. 

Lansio Dysgwr y Flwyddyn 2017

Gyda nifer fawr ohonom yn gwneud addunedau blwyddyn newydd ddechrau Ionawr, beth am fynd ati i wneud addewid i enwebu rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn?

Ai chi yw 'Thespis' neu 'Un o'r Cwm'?

Mae’r Eisteddfod wedi lansio apêl i gael hyd i ddau gyn-gystadleuydd a gymerodd ran yn yr Eisteddfod bedair blynedd yn ôl ym Mro Morgannwg.

Chwilio am Gôr Coll yr Eisteddfod Genedlaethol

A ninnau ar drothwy 2017, pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn a’r rheiny a gollodd eu bywydau ganrif yn ôl, mae’r trefnwyr wedi lansio apêl i chwilio am deuluoedd aelodau o gôr arbennig a fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod dros ganrif yn ôl.

Côr Coll Eisteddfod 1915

6 Medi 1917, ac roedd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw’n tynnu tua’i therfyn, gyda diwrnod arall o gystadlu brwd.  

Contract maes parcio Eisteddfod 2017 ar gael

Gyda blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn bron â chyrraedd, mae’r Eisteddfod eisiau clywed gan aelodau o grwpiau neu glybiau sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod.

Tudalennau