Ynys Môn

Canlyniadau dydd Llun 7 Awst

Manylion parcio dydd Mawrth

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto yfory (dydd Mawrth), gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 

Pryddest Fuddugol Eisteddfod 2017

Isod, ceir pryddest fuddugol Gwion Hallam o Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Yr awen yn dychwelyd i Fardd y Goron eleni

‘Doedd Gwion Hallam, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, prin wedi barddoni ers geni’i blentyn cyntaf bedair blynedd ar ddeg yn ôl.  

Canlyniadau dydd Sul 6 Awst

Peidiwch â symud ceir ar y Maes Carafanau

Mae trefnwyr yr Eisteddfod yn gofyn ar i breswylwyr y Maes Carafanau beidio â symud eu ceir o amgylch y maes carafanau ar hyn o bryd.

System bysiau gwennol i gludo teithwyr i'r Eisteddfod ddydd Llun

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio system bws gwennol i gludo teithwyr i’r Maes ym Modedern ddydd Llun 7 Awst.

Dewch i chwarae Loteri'r Eisteddfod

Heddiw, mae’r Eisteddfod yn lansio’i gynllun Loteri ar ei newydd wedd.

Canlyniadau dydd Sadwrn 5 Awst

Ffigurau Ymwelwyr

Tudalennau