Côr Eisteddfod

Cyfarwyddwr cerdd prosiect Côr Eisteddfod 2018 yw'r cerddor arbennig Jeff Howard, gyda'r cyfansoddwyr Geraint Cynan, Mei Gwynedd a John Quirk yn gyfrifol am drefnu'r gerddoriaeth.

Mae'r cynllun eleni wedi'i rannu'n ddau.

Rhan 1: Cyfuno caneuon mwyaf eiconig y Sin Roc Gymraeg gyda’r byd clasurol – pwy fyddai wedi meddwl y byddai modd cyfuno Meic Stevens efo Mozart neu Candelas efo Verdi. Trefniannau Geraint Cynan.

Rhan 2: ‘Teilwng yw’r Oen’ - Trefniant roc pur o’r Meseia gan Handel – bydd hwn yn drefniant ar ei newydd wedd gan Mei Gwynedd a John Quirk, gydag addasiad newydd o’r geiriau gan y prifardd John Gwilym Jones.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn wyl wahanol i'r arfer, ac fe'i chynhelir ym Mae Caerdydd, gan ddefnyddio adeiladau parhaol a strwythurau dros- dro i greu Maes cyffrous a gwahanol.  Lleolir y Pafiliwn yng Nghanolfan y Mileniwm, a dyma lle fydd Côr yr Eisteddfod yn perfformio'n ystod wythnos yr wyl.

Bydd ymarferion wythnosol ar gyfer y Côr Steddfod dan arweiniad Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard, a gofynnir i’r corau sy’n bodoli eisoes ymarfer ar eu liwt eu hunain, gan ymrwymo i ymuno yn yr ymarferion ar y cyd.

*Mae dyddiad cofrestru i ymuno â’r côr wedi pasio*

Ymarferion  (Capel Salem, Treganna)

 • Dydd Sul 14 Ionawr, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 21 Ionawr, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 28 Ionawr, 2:30 – 4:30
 •  
 • Dydd Sul 4 Chwefror, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 11 Chwefror, 2:30 – 4:30 – Ymarfer ar y Cyd
 • Dydd Sul 18 Chwefror – hanner tymor (dim ymarfer)
 • Dydd Sul 25 Chwefror, 2:30 – 4:30
 •  
 • Dydd Sul 4 Mawrth, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 11 Mawrth, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 18 Mawrth, 2:30 – 4:30 - Ymarfer ar y Cyd
 • Dydd Sul 25 Mawrth, 2:30 – 4:30
 •  
 • Dydd Sul 1 Ebrill – Dydd Sul y Pasg (dim ymarfer)
 • Dydd Sul 8 Ebrill – gwyliau (dim ymarfer)
 • Dydd Sul 15 Ebrill, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 22 Ebrill, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 29 Ebrill, 2:30 – 4:30 - Ymarfer ar y Cyd
 •  
 • Dydd Sul 6 Mai, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 13 Mai, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 20 Mai, 2:30 – 4:30 - Ymarfer ar y Cyd
 • Dydd Sul 27 Mai – hanner tymor (dim ymarfer)
 •  
 • Dydd Sul 3 Mehefin, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 10 Mehefin, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 17 Mehefin, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 24 Mehefin, 2:30 – 4:30 - Ymarfer ar y Cyd
 •  
 • Dydd Sul 1 Gorffennaf, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 8 Gorffennaf, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 15 Gorffennaf, 2:30 – 4:30 - Ymarfer ar y Cyd
 • Dydd Sul 22 Gorffennaf, 2:30 – 4:30
 • Dydd Sul 29 Gorffennaf, 2:30 – 4:30

Mae dyddiad cofrestru i ymuno â’r côr wedi pasio.