Newyddion

Croeso i dudalen newyddion Eisteddfod 2019.

 

Os ydych yn gweithio i'r wasg neu'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau i'r wasg, ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk er mwyn cael eich cynnwys ar y bas data.

Ionawr 2019
Articles Actions
24 Ionawr 2019

Mynegiant o Ddiddordeb: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad

Mynegiant o ddiddordeb: Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad 
Mwy
Hydref 2018
Articles Actions
1 Hydref 2018

Deufis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2019

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.
Mwy
Medi 2018
Articles Actions
27 Medi 2018

Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Sir Conwy

Bydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy’n cael ei lansio’n swyddogol nos Iau 11 Hydref yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst am 19:30.
Mwy
Gorffennaf 2018
Articles Actions
9 Gorffennaf 2018

Trefnwyr yn fodlon iawn gyda llwyddiant y Cyhoeddi

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.
Mwy
7 Gorffennaf 2018

Ethol Myrddin ap Dafydd yn Archdderwydd

Heddiw, yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, cyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd, fydd yn gweithredu fel Archdderwydd am y cyfnod o 2019-22.
Mwy
2 Gorffennaf 2018

Conwy'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2019

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Conwy ddydd Sadwrn, wrth i Sir Conwy groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2019 i’r sir.  
Mwy
Mehefin 2018
Articles Actions
22 Mehefin 2018

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Sir Conwy

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.
Mwy
19 Mehefin 2018

Cyhoeddi Eisteddfod 2019 yn prysur agosau

Gyda dim ond ychydig dros bythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
15 Mehefin 2018

Cynllun Cerdd Te yn y Grug

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.
Mwy
Tachwedd 2017
Articles Actions
25 Tachwedd 2017

Cyngor yr Eisteddfod yn dathlu llwyddiant a pharatoi am y dyfodol

Yn ei gyfarfod Cyngor yn Aberystwyth heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Llanrwst fydd lleoliad yr ŵyl ymhen dwy flynedd yn 2019.
Mwy
1 Tachwedd 2017

Tim cryf i arwain yr Eisteddfod yn Sir Conwy

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.
Mwy
Hydref 2017
Articles Actions
12 Hydref 2017

Dau gant yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd heno (12 Hydref) i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.
Mwy
5 Hydref 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019 wythnos i heno!
Mwy
Medi 2017
Articles Actions
27 Medi 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019 i'w gynnal yn Llanrwst

Nos Iau, 12 Hydref, cynhelir cyfarfod arbennig yng Nghanolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir, Llanrwst, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy ymhen dwy flynedd.
Mwy