Newyddion

Croeso i dudalen newyddion Eisteddfod 2019.

 

Os ydych yn gweithio i'r wasg neu'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau i'r wasg, ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk er mwyn cael eich cynnwys ar y bas data.

Mehefin 2019
Articles Actions
17 Mehefin 2019

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.
Mwy
14 Mehefin 2019

Lansio pecyn ysgolion ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy yn prysur agosáu, mae’r Eisteddfod a Thîm Ymgynghorol y Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn cydweithio ar brosiect arbennig gydag ysgolion ar hyd a lled y sir.
Mwy
13 Mehefin 2019

Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

Heno (13 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst.
Mwy
10 Mehefin 2019

Cyfle i gael blas ar gelf a chrefft yn Sir Conwy

Ydych chi wedi’ch swyno gan y syniad o sgrînargraffu?  A fyddech chi’n gwirioni wrth greu a gwehyddu tecstiliau addurnol, neu a fyddech chi’n byrlymu wrth beintio pastel?  Os felly, mae’n bosibl y gall Pwyllgor Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eich helpu!
Mwy
7 Mehefin 2019

Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Lanrwst fis Awst yma – gŵyl ddiwylliannol fwyaf Ewrop ar stepen eich dr
Mwy
6 Mehefin 2019

Tocynnau perfformiadau nos Eisteddfod Sir Conwy ar werth

Gyda llai na deufis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion sioeau a pherfformiadau hwyrol ar y Maes.  
Mwy
Mai 2019
Articles Actions
13 Mai 2019

Eisteddfod yn cadarnhau safle 2019 yn Llanrwst

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 - gan gadarnhau y bydd hi
Mwy
12 Mai 2019

Pedwar yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Ddoe (11 Mai) cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Mostyn, Llandudno, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
9 Mai 2019

CYHOEDDI URDDAU’R ORSEDD EISTEDDFOD SIR CONWY

Heddiw (9 Mai), cyhoeddir enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.
Mwy
Ebrill 2019
Articles Actions
28 Ebrill 2019

Cyrsiau celf yn cefnogi'r Eisteddfod yn Sir Conwy

Dros y penwythnos, bydd cyfres o weithdai celfyddydau gweledol yn cychwyn yn ardal Sir Conwy i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  
Mwy
27 Ebrill 2019

Ychydig ddyddiau cyn dydddiad cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, mae’n rhaid cwblhau’r broses gofrestru dros y dyddiau nesaf gan fod y dyddiad cau yn prysur agosáu.
Mwy
24 Ebrill 2019

Rhaglen hwyrol yr Eisteddfod yn gwthio ffiniau a thorri tir newydd

Comisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau; dyma fydd ar gael gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  
Mwy
17 Ebrill 2019

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod yn agosau

Pythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan. 
Mwy
13 Ebrill 2019

Ymdrechion yn parhau er mwyn cynnal Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud ei bod yn parhau’n obeithiol y bydd modd cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst, Sir Conwy.
Mwy
13 Ebrill 2019

Falyri Jenkins yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams, 2019

Falyri Jenkins o Dal-y-bont, Ceredigion yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
13 Ebrill 2019

Twm Elias yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2019

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol eleni i Twm Elias, Nebo, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
Mawrth 2019
Articles Actions
28 Mawrth 2019

Galwad am actorion i gyfweliad ar gyfer rhannau yn Sioe agoriadol yr Eisteddfod - Y Tylwyth

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i wahodd actorion sydd yn siarad Cymraeg i gyfweliad ar gyfer rhannau yn
Mwy
28 Mawrth 2019

Dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi Eisteddfod 2019

Dydd Llun nesaf (1 Ebrill) yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  
Mwy
22 Mawrth 2019

Newidiadau i safle Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 yn sgîl pryderon diogelwch

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod newidiadau i safle’r maes yn Llanrwst, Sir Conwy, yn cael eu c
Mwy
13 Mawrth 2019

Dan Forthwyl Rogers Jones – Arwerthu Celf yr Eisteddfod

Mae cefnogwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 wedi taro ar ffordd newydd o godi arian. 
Mwy
11 Mawrth 2019

Cyngor ar sut i elwa o ymweliad yr Eisteddfod

Gyda’r sector twristiaeth a lletygarwch ymysg y pwysicaf yn ardal Sir Conwy, bydd cyfle i gynrychiolwyr ddod ynghyd i ddysgu am sut i fynd ati i elwa o ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
6 Mawrth 2019

Eisteddfod Genedlaethol 2022 i'w chynnal yn Rhondda Cynon Taf

Daeth cadarnhad heddiw mai Rhondda Cynon Taf fydd lleoliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022. 
Mwy
Ionawr 2019
Articles Actions
24 Ionawr 2019

Mynegiant o Ddiddordeb: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad

Mynegiant o ddiddordeb: Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019: Cytundeb Diogelwch y Digwyddiad 
Mwy
Hydref 2018
Articles Actions
1 Hydref 2018

Deufis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2019

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.
Mwy
Medi 2018
Articles Actions
27 Medi 2018

Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Sir Conwy

Bydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy’n cael ei lansio’n swyddogol nos Iau 11 Hydref yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst am 19:30.
Mwy
Gorffennaf 2018
Articles Actions
9 Gorffennaf 2018

Trefnwyr yn fodlon iawn gyda llwyddiant y Cyhoeddi

Bu Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn nhref Conwy dros y penwythnos yn llwyddiant ysgubol yn ôl y trefnwyr.
Mwy
7 Gorffennaf 2018

Ethol Myrddin ap Dafydd yn Archdderwydd

Heddiw, yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, cyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd, fydd yn gweithredu fel Archdderwydd am y cyfnod o 2019-22.
Mwy
2 Gorffennaf 2018

Conwy'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2019

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Conwy ddydd Sadwrn, wrth i Sir Conwy groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2019 i’r sir.  
Mwy
Mehefin 2018
Articles Actions
22 Mehefin 2018

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Sir Conwy

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.
Mwy
19 Mehefin 2018

Cyhoeddi Eisteddfod 2019 yn prysur agosau

Gyda dim ond ychydig dros bythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
15 Mehefin 2018

Cynllun Cerdd Te yn y Grug

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.
Mwy
Tachwedd 2017
Articles Actions
25 Tachwedd 2017

Cyngor yr Eisteddfod yn dathlu llwyddiant a pharatoi am y dyfodol

Yn ei gyfarfod Cyngor yn Aberystwyth heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Llanrwst fydd lleoliad yr ŵyl ymhen dwy flynedd yn 2019.
Mwy
1 Tachwedd 2017

Tim cryf i arwain yr Eisteddfod yn Sir Conwy

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.
Mwy
Hydref 2017
Articles Actions
12 Hydref 2017

Dau gant yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd heno (12 Hydref) i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.
Mwy
5 Hydref 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019 wythnos i heno!
Mwy
Medi 2017
Articles Actions
27 Medi 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019 i'w gynnal yn Llanrwst

Nos Iau, 12 Hydref, cynhelir cyfarfod arbennig yng Nghanolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir, Llanrwst, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy ymhen dwy flynedd.
Mwy