Newyddion

Croeso i dudalen newyddion Eisteddfod 2019.

 

Os ydych yn gweithio i'r wasg neu'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau i'r wasg, ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk er mwyn cael eich cynnwys ar y bas data.

Mehefin 2018
Articles Actions
19 Mehefin 2018

Cyhoeddi Eisteddfod 2019 yn prysur agosau

Gyda dim ond ychydig dros bythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
15 Mehefin 2018

Cynllun Cerdd Te yn y Grug

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.
Mwy
Tachwedd 2017
Articles Actions
25 Tachwedd 2017

Cyngor yr Eisteddfod yn dathlu llwyddiant a pharatoi am y dyfodol

Yn ei gyfarfod Cyngor yn Aberystwyth heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Llanrwst fydd lleoliad yr ŵyl ymhen dwy flynedd yn 2019.
Mwy
1 Tachwedd 2017

Tim cryf i arwain yr Eisteddfod yn Sir Conwy

Gyda llai na dwy flynedd i fynd tan y cynhelir yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn Awst 2019, mae’r tîm o swyddogion a etholwyd y penwythnos diwethaf wedi’u cyhoeddi, wrth i’r gwaith o roi’r Rhestr Testunau at ei gilydd barhau.
Mwy
Hydref 2017
Articles Actions
12 Hydref 2017

Dau gant yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd heno (12 Hydref) i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.
Mwy
5 Hydref 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2019 wythnos i heno!
Mwy
Medi 2017
Articles Actions
27 Medi 2017

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019 i'w gynnal yn Llanrwst

Nos Iau, 12 Hydref, cynhelir cyfarfod arbennig yng Nghanolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir, Llanrwst, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy ymhen dwy flynedd.
Mwy