Siôn Corn yn ei Fwgwd

Cerdd Nadolig newydd sbon i blant gan Aneirin Karadog

Diolch i blant Ysgol Sul Capel Caersalem, Pontyberem