Ganol Gaeaf Noethlwm: Coda

Y garol enwog Ganol Gaeaf Noethlwm ar ei newydd wedd. Trefniant arbennig i Coda gan Nathan Williams. Arweinydd Mari Lloyd Pritchard, Unawdwyr Ela Vaughan a Glesni Rhys Jones