Daeth Nadolig

Cân Nadolig o sioe Te yn y Grug gan Al Lewis, Cefin Roberts a Karen Owen, gyda Celyn Cartwright, Glain Rhys, Leisa Gwenllian a chôr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019