Pedair: Carol Nadolig Hedd Wyn

Cân newydd gan Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Siân James

Mewn cydweithrediad gyda Sain