Y Plygeiniau Coll

Arfon Gwilym gyda thriawd Sioned, Arfon a Mair, Nia Rhosier, triawd Roy Griffiths, Pontrobert ac Ieuan ap Siôn, Capel Lloc