Un Seren

Elan yn holi Delwyn Siôn am ei fywyd a'i ganeuon