Aelod o'r Pwyllgor yn creu Tlws Rhyddiaith y Dysgwyr

31 Ionawr 2017

Wyddoch chi fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig llawer o gystadlaethau arbennig ar gyfer dysgwyr? 

Ceir cystadlaethau llwyfan ac ysgrifennu i ddenu dysgwyr o bob lefel ac mae gwobrau hael i’w hennill.  Felly, beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, mae’n sicr y bydd cystadleuaeth yma i’ch denu.

Un o gystadlaethau blaenaf Adran y Dysgwyr yw’r Tlws Rhyddiaith, a roddir am ddarn o ryddiaith o hyd at 500 gair ar y testun ‘Llanw’ eleni.  Y beirniad yw Angharad Price, a cheir gwobr o £75 yn rhoddedig gan Ysgol Uwchradd Caergybi, gyda Vernon a Valmai Jones, Llanfairpwll yn rhoi’r Tlws.

Aelod o Bwyllgor y Dysgwyr sy’n gyfrifol am y Tlws eleni, Gerry Sanger, ac mae’n ddehongliad o aderyn sy’n adnabyddus i drigolion yr Ynys, y pâl.  Gyda’i waelod ar ffurf siâp Ynys Môn, ac wedi’i gerfio o bren collen Ffrengig, pren Jelutong o Falaysia yw gwneuthuriad y pâl ei hun, a’r graig o dan ei draed. 

Meddai Elwyn Hughes, Cadeirydd Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod Ynys Môn, “Mae pawb ohonom ym Môn yn gyfarwydd â’r pâl, ac mae’r tlws hwn yn dal cymeriad yr aderyn yn berffaith.  Rydym mor ddiolchgar i Gerry am fynd ati i’w greu, a gobeithio’n arw y bydd rhywun yn ei ennill.  Mae’r ffaith mai un o ddysgwyr Môn sy’n gyfrifol am ei greu yn ei wneud yn fwy arbennig. 

“Mae’r pwyllgor yn parhau’n brysur iawn yn trefnu gweithgareddau Maes D (Pabell y Dysgwyr).  Mae’n argoeli i fod yn amserlen dda, llawn hwyl! – Rhywbeth at ddant pawb! Felly cofiwch alw draw yn ystod yr wythnos.

“Cofiwch hefyd am y dyddiadau cau hollbwysig – 1 Ebrill ar gyfer y cystadlaethau ysgrifennu a 1 Mai ar gyfer cystadlu ar y llwyfan.  Felly ewch ti i baratoi.”

Mae gwybodaeth am yr holl gystadlaethau i ddysgwyr ar gael yn y llyfryn Beth amdani? sydd ar gael o’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion lleol, Menter Iaith Môn a llyfrgelloedd yr ynys.  Mae copi pdf ar gael ar dudalen Maes D ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/mon-2017/maes-d.

Am ragor o wybodaeth am gystadlaethau ar gyfer dysgwyr, cysylltwch â Cathryn Lowri Griffith, Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg   cathryn@eisteddfod.org.uk, neu ffoniwch 0845 4090 400.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ar gyrion Bodedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

Gerry Sanger a Thlws Rhyddiaith y Dysgwyr