Llys yr Eisteddfod

Llys yr Eisteddfod yw corff llywodraethol Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 

Amcanion yr Eisteddfod yw, er budd y cyhoedd yng Nghymru a ledled y byd:

 (i) hyrwyddo addysg y cyhoedd yn nhreftadaeth a diwylliant Cymru, y gwyddorau a’r iaith Gymraeg; a

(ii) hyrwyddo, cadw a diogelu treftadaeth a diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg, drwy unrhyw ddull a modd a wêl yr ymddiriedolwyr yn dda yn cynnwys trwy gynnal gŵyl genedlaethol yn flynyddol, sef Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

 

 

CAIS AM AELODAETH O'R LLYS
Dymunaf sicrhau aelodaeth o Lys yr Eisteddfod Genedlaethol:
Manylion
Aelodaeth