Enillwyr Dysgwr y Flwyddyn

1983 Llangefni : Shirley Flower, Clwyd

1986 Abergwaun : Alan Whittick, Powys

1988 Casnewydd : Jenny Pye Llanbedrgoch, Ynys Môn

1989 Llanrwst : Stel Farrar Mynydd Llandygai, Gwynedd

1990 Cwm Rhymni : Parch. John Gillibrand, Sir Gaerfyrddin

1991 Yr Wyddgrug : Jo Knell, Caerdydd

1992 Aberystwyth : Sandy Rolls Penderyn, Rhondda Cynon Taf

1993 Llanelwedd : Janet Charton, Betws-y-Coed, Sir Conwy

1994 Castell-nedd : Sarah Williams, Llandeilo, Sir Gâr

1995 Abergele : Paul Attridge, Wrecsam

1996 Llandeilo : Mark Aizlewood, Casnewydd, Sir Fynwy

1997 Y Bala : Paul Elliott, Casnewydd, Sir Fynwy

1998 Penybont ar Ogwr : Stephen Wilshaw, Caerdydd

1999 Môn : Alison Layland, Croesoswallt, Sir Amwythig, Lloegr

2000 Llanelli : Sandra de Pol, Yr Ariannin

2001 Dinbych : Spencer Harris, Wrecsam

2002 Tyddewi : Alice Trail, Crymych, Sir Benfro

2003 Meifod : Mike Hughes, Carno, Powys

2004 Casnewydd : Lois Arnold, Y Fenni, Sir Fynwy

2005 Eryri : Sue Massey, Penmaenmawr, Sir Conwy

2006 Abertawe : Stuart Imm, Cwmbrân, Torfaen

2007 Sir y Fflint : Julie MacMillan, Y Rhondda, Rhondda Cynon Taf

2008 Caerdydd : Madison Tazu, Caerdydd

2009 Meirion a'r Cyffiniau : Meggan Lloyd Prys, Rhiwlas, Bangor

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd : Julia Hawkins, Crucywel, Powys

2011 Wrecsam a'r Fro : Kay Holder, Bro Morgannwg

2012 Bro Morgannwg : Isaias Grandis, Trevelin, Patagonia

2013 Sir Ddinbych a'r Cyffiniau : Martyn Croydon, Llŷn

2014 Sir Gâr : Joella Price, Caerdydd

2015 Maldwyn a'r Gororau : Gari Bevan, Merthyr Tudful

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau : Hannah Roberts, Brynmawr, Blaenau Gwent

2017 Môn : Emma Chappell, Deiniolen, Gwynedd

2018 Caerdydd : Matt Spry, Caerdydd

2019 Sir Conwy : Fiona Collins, Carrog, Sir Ddinbych