Enillwyr Dysgwr y Flwyddyn

1990 Parchg John Gillibrand

1991 Jo Knell, Caerdydd

1992 Sandy Rolls, Penderyn

1993 Janet Charton, Betws y Coed

1994 Sarah Williams, Llandeilo

1995 Paul Attridge, Lluest, Wrecsam

1996 Mark Aizelwood, Casnewydd

1997 Paul Elliott, Casnewydd

1998 Stephen Wilshaw, Caerdydd

1999 Alison Layland, Croesoswallt

2000 Sandra de Pol, Yr Ariannin

2001 Spencer Harris, Wrecsam

2002 Alice Trail, Crymych

2003 Mike Hughes, Carno

2004 Lois Arnold, Y Fenni

2005 Sue Massey, Penmaenmawr

2006 Stuart Imm,Cwmbran

2007 Julie MacMillan, Y Rhondda

2008 Madison Tazu, Caerdydd

2009 Meggan Lloyd Prys, Rhiwlas, Bangor

2010 Julia Hawkins, Cruchywel

2011 Kay Holder, Bro Morgannwg

2012 Isaias Grandis, Trevelin, Patagonia

2013 Martyn Croydon, Llyn

2014 Joella Price, Caerdydd

2015 Gari Bevan, Merthyr Tudful

2016 Hannah Roberts, Brynmawr

2017 Emma Chappell, Deiniolen

2018 Matt Spry, Caerdydd