Enillwyr Gwobr Goffa Daniel Owen

1978 Alun Jones, Pwllheli

1979 Beti Huws

1980 Aled Islwyn

1981 Neb yn deilwng

1982 Neb yn deilwng

1983 Neb yn deilwng

1984 Richard Cyril Hughes, Llanfairpwll

1985 Aled Islwyn

1986 Robat Gruffudd

1987 Rhydwen Williams, Abertawe a Robat Gruffudd, Talybont

1988 ?

1989 Roger Ioan Stephens Jones

1990 Geraint Vaughan Jones

1991 Neb yn deilwng

1992 Neb yn deilwng

1993 Endaf Jones

1994 Eirug Wyn

1995 Beryl Stafford Williams

1996 Neb yn deilwng

1997 Gwyneth Carey

1998 Geraint Vaughan Jones

1999 Ann Pierce Jones

2000 Geraint Vaughan Jones

2001 Neb yn deilwng

2002 Eirug Wyn

2003 Elfyn Pritchard

2004 Robin Llywelyn

2005 Sian Eirian Rees Davies

2006 Gwen Pritchard Jones

2007 Tony Bianchi

2008 Ifan Morgan Jones

2009 Fflur Dafydd

2010 Grace Roberts

2011 Daniel Davies

2012 Robat Gruffudd

2013 Bet Jones

2014 Lleucu Roberts

2015 Mari Lisa

2016 Guto Dafydd

2017 Neb yn Deilwng

2018 Mari Williams