Enillwyr Medal Aur am Gelf Gain

2019 - Daniel Trivedy - Sir Conwy

2018 - Nerea Martinez de Lecea - Caerdydd

2017 - Cecile Soliz Johnson - Ynys Môn

2016 - Richard Bevan - Sir Fynwy a'r Cyffiniau

2015 – Glyn Baines – Maldwyn a’r Gororau

2014 – Sean Edwards – Sir Gâr

2013 – Josephine Sowden – Sir Ddinbych a’r Cyffiniau

2012 - Carwyn Evans - Bro Morgannwg

2011 - Bedwyr Williams - Wrecsam a’r Fro

2010 - Simon Fenoulhet - Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd

2009 - Elfyn Lewis - Meirion a’r Cyffiniau

2008 - David Hastie - Caerdydd a’r Cylch

2007 - Emrys Williams - Sir Fflint a’r Cyffiniau

2006 - Aled Rhys Hughes - Abertawe a’r Cylch

2005 - Peter Finnemore - Eryri a’r Cyffiniau

2004 - Stuart Lee - Casnewydd a’r Cylch

2003 - Tim Davies - Maldwyn a’r Gororau

2002 - Ifor Davies - Sir Benfro, Tyddewi

2001 - Phil Nicol - Sir Ddinbych

2000 - Sue Williams - Llanelli

1999 - Lois Williams - Môn

1998 - Brendan Burns - Bro Ogwr

1997 - Iwan Bala - Meirion

1996 - Dim enillydd - Bro Dinefwr

1995 - Paul Brewer - Bro Colwyn

1994 - Mary Griffiths - Nedd a’r Cyffiniau

1993 - Brendan Burns - De Powys, Llanelwedd

1992 - Shani Rhys James - Ceredigion, Aberystwyth

1991 - Dim enillydd - Bro Delyn

1990 - Gareth Hugh Davies - Cwm Rhymni

1989 - Dim enillydd - Dyffryn Conwy

1988 - Keith Roberts - Casnewydd

1987 - Keith Bowen - Bro Madog

1986 - Simon Callery - Abergwaun

1985 - Alistair Crawford - Y Rhyl

1984 - 1968 - Medal heb ei chynnig

1967 -Dim enillydd - Y Bala

1966 - Merlyn Evans - Aberafan a’r Cylch

1965 - Dim enillydd - Y Drenewydd

1964 - David Jones - Abertawe

1963 - Medal heb ei chynnig - Llandudno a’r Cylch

1962 - Josef Herman - Llanelli

1961 - Ceri Richards - Rhosllannerchrugog

1960 - Medal heb ei chynnig - Caerdydd

1959 - Medal heb ei chynnig - Caernarfon

1958 - Denys Short - Glyn Ebwy

1957 - George Chapman - Llangefni

1956 - John Elwyn - Aberdâr

1955 - D C Roberts - Pwllheli

1954 - Charles Burton - Ystradgynlais

1953 - Brenda Chamberlain - Y Rhyl

1952 - Medal heb ei chynnig - Aberystwyth

1951 - Brenda Chamberlain - Llanrwst 

O 1961 - 1966, cyflwynwyd y Fedal am gyfraniad i fyd celfyddyd gain.