Enillwyr Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

2004 Glyn O Phillips

2005 R Elwyn Hughes

2006 Eirwen Gwynn

2007 Iolo Wyn Williams

2008 Iolo ap Gwynn

2009 Dafydd Dafis

2010 Gareth F Roberts

2011 Neville Evans

2012 John S Davies

2013 Alwyn R Owens

2014 Goronwy Wynne

2015 Mel Williams

2016 Guto Roberts

2017 Deri Tomos

2018 Hefin Jones