Enillwyr Tlws y Cerddor

1990 Michael J Charnell-White

1991 Pwyll ap Siôn

1992 Atal y Wobr

1993 Martin Davies

1994 Bryn Jones

1995 Guto Pryderi Puw

1996 Atal y Wobr

1997 Guto Pryderi Puw

1998 Michael J Charnell-White

1999 Ceiri Torjussen

2000 John Marc Davies

2001 Euron J Walters

2002 Atal y Wobr

2003 Owain Llwyd

2004 Owain Llwyd

2005 Christopher Painter

2006 Euron J Walters

2007 Wyn Pearson

2008 Eilir Owen Griffiths

2009 Atal y Wobr

2010 Christopher Painter

2011 Meirion Wynn Jones

2012 Gareth Hughes

2013 Ieuan Wyn 

2014 Sioned Eleri Roberts

2015 Osian Huw Williams

2016 Gareth Hughes

2017 Atal y Wobr

2018 Tim Heeley

2019 Dim Teilyngdod