Enillwyr y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

2018 - Zoe Preece - Caerdydd

2017 - Julia Griffiths Jones - Ynys Môn

2016 - Lisa Krigel - Sir Fynwy a'r Cyffiniau

2015 – Rhian Haf – Maldwyn a’r Gororau

2014 – Susan Phillips – Sir Gâr

2013 – Theresa Nguyen – Sir Ddinbych a’r Cyffiniau

2012 - Anne Gibbs - Bro Morgannwg

2011 - Peter Bodenham - Wrecsam a’r Fro

2010 - Natalia Dias - Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd

2009 - Lowri Davies - Meirion a’r Cyffiniau

2008 - Suzie Horan - Caerdydd a’r Cylch

2007 - Neb yn deilwng - Sir Fflint a’r Cyffiniau

2006 - Carol Gwizdak - Abertawe a’r Cylch

2005 - Pamela Rawnsley - Eryri a’r Cyffiniau

2004 - Walter Keeler - Casnewydd a’r Cylch

2003 - Mari Thomas - Maldwyn a’r Gororau

2002 - Neb yn deilwng - Sir Benfro, Tyddewi

2001 - Claire Curneen - Sir Ddinbych

2000 - Christine Jones - Llanelli

1999 - David Binns - Môn

1998 - Catrin Howell - Bro Ogwr

1997 - Marcelle Davies - Meirion

1996 - Steve Howlett - Bro Dinefwr

1995 - Gavin Fraser Williams - Bro Colwyn

1994 - Marcus Thomas - Nedd a’r Cyffiniau

1993 - Ann Catrin Evans - De Powys, Llanelwedd

1992 - Cefyn Burgess - Ceredigion, Aberystwyth

1991 - Linda Roberts - Bro Delyn

1990 - Morgen Hall - Cwm Rhymni

1989 - Neb yn deilwng - Dyffryn Conwy

1988 - Jaqueline Jones - Casnewydd

1987 - Eleri Mills - Bro Madog

1986 - Gina Raby - Abergwaun

1985 - Martin Fraser - Y Rhyl