Enillwyr Ysgoloriaeth W Towyn Roberts

1982 Mari Ffion Williams / Vaughan Howells

1983 Meinir Williams

1984 Aneirin Mason Hughes

1985 Leah Marian Jones

1986 Helen Hessey White

1987 Rhian Owen / Bryn Terfel

1988 Gail Pearson / Nicola Railton

1989 Sharon Evans / Marc Luther

1990 Jeffrey Roberts

1991 Eldrydd Cynan Jones

1992 Elizabeth Stevens

1993 Ellen Môn

1994 Aled Hall Jones

1995 Kathryn Turpin / Vanessa Woodfine

1996 Timothy Richards

1997 Rhys Meirion Jones

1998 Jill Padfield

1999 Elizabeth Donovan

2000 Richard Allen

2001 Paul Carey Jones

2002 Cecilia Eleri Smiga

2003 Mari Wyn Williams

2004 Alun Rhys Jenkins

2005 Caryl Hughes

2006 Katherine Allen

2007 Gwawr Edwards

2008 Angharad Lisabeth Rees

2009 Catrin Aur

2010 Laura Pooley

2011 Trystan Llyr Griffiths

2012 Elin Pritchard / Menna Cazel Davies

2013 Joshua Mills

2014 Eirlys Myfanwy Davies

2015 Meinir Wyn Roberts

2016 Robert Lewis

2017 Sarah Gilford

2018 Steffan Lloyd Owen