Hanesion Hen Eisteddfodau

Ambell stori am rai o Eisteddfodau'r gorffennol

Ebrill 2020
Articles Actions
3 Ebrill 2020

Eisteddfod anhapus Llandudno, 1864

‘Doedd Eisteddfod Genedlaethol Llandudno, 1864 ddim yn ŵyl hapus o gwbl
Mwy
2 Ebrill 2020

Cyffro Eisteddfod Abertawe, 1863

Tro Abertawe oedd hi i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1863 
Mwy
1 Ebrill 2020

Eisteddfod Fawreddog Caernarfon 1862

Yn dilyn llwyddiant yr ‘Eisteddfod Genedlaethol’ gyntaf yn Aberdâr yn 1861, tro Caernarfon oedd hi i gynnal y Brifwyl y flwyddyn ganlynol, gyda’r Eisteddfod i’w chynnal yn y castell
Mwy
Mawrth 2020
Articles Actions
31 Mawrth 2020

Eisteddfod Aberdâr - yr Eisteddfod 'fodern' gyntaf

Yn 1860, aethpwyd ati i ffurfioli’r cysyniad o greu Eisteddfod Genedlaethol i Gymru
Mwy
30 Mawrth 2020

Gohirio'r Brifwyl dros ganrif yn ôl

A ninnau newydd glywed bod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi’i gohirio am flwyddyn, mae’n rhaid mynd yn ôl dros gan mlynedd i glywed mwy am yr unig dro arall i’r Eisteddfod gael ei gohirio’n gyfan gwbl, a hynny, fel y tro hwn am reswm y tu hwnt i reolaeth unrhyw un a oedd yn ymwneud â’r trefniadau
Mwy
27 Mawrth 2020

Hysbysebion cynnar yr Eisteddfod

Un o’r pethau sydd wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf yw hysbysebu, ac mae’r newidiadau yma i’w gweld yn glir yn hen raglenni a rhestrau testunau’r Eisteddfod Genedlaethol
Mwy