Archif AmGen

Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw ar-lein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau.  Mwynhewch!

Amserlen

Gwybodaeth am raglen AmGen
Cliciwch yma

Cerddi AmGen ein Prifeirdd

Cerddi prosiect AmGen
Cliciwch yma

AmGen o'r Babell Lên

Sesiynau a thrafodaethau ar lenyddiaeth
Cliciwch yma

Darlith yr Wythnos AmGen

Darlithoedd a sgyrsiau o bob math
Cliciwch yma

Gweithdai AmGen

Gweithdai o bob math
Cliciwch yma

Arbrofion yn yr Ardd

Arbrofion gwyddonol a mwy!
Cliciwch yma

Her AmGen yr Wythnos

Sesiynau sy'n addas i ddysgwyr
Cliciwch yma

Tŷ Gwerin

Sesiynau gwerin traddodiadol a modern
Cliciwch yma

Theatr

Sesiynau am y theatr yng Nghymru
Cliciwch yma

Y Lle Celf

Cyfle i grwydro Y Lle Celf
Cliciwch yma

Creu yn Cofid

Sgyrsiau traws-gelfyddyd am y cyfnod hwn
Cliciwch yma

Cnoi Cil

Trafodaethau ar bynciau cyfoes
Cliciwch yma

Encore

Sesiynau a sgyrsiau cerddorol
Cliciwch yma

Elan yn holi...

Sgyrsiau cerddorol gydag Elan Evans yn holi
Cliciwch yma

Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Gwybodaeth am wobr 2020
Cliciwch yma

Cerddoriaeth

Pob math o sesiynau cerddorol
Cliciwch yma

Pentref Plant AmGen

Sesiynau gan blant i blant!
Cliciwch yma

Dawns

Gweithgareddau Dawns
Cliciwch yma

Cymdeithasau

Sesiynau gan gymdeithasau amrywiol
Cliciwch yma

AmGenEto

Pigion yr Wythnos
Cliciwch yma

Cofio Epynt

Rhaglen i nodi 80 mlynedd ers Chwalfa Epynt
Cliciwch yma

Mas ar y Maes

Sgyrsiau gydag unigolion amlwg o'r gymuned LHDT
Cliciwch yma

Beirdd y Bêl

Sesiwn ar bêl droed a barddoniaeth
Cliciwch yma