Beirdd y Bêl

Mari George, Llion Jones, Idris Reynolds a Rhys Iorwerth fu'n trafod pêl droed a barddoniaeth