Cofio Epynt

Cyfres o sesiynau i gofio am Y Chwalfa, pan fu'n rhaid i dros 200 o oedolion a phlant adael eu cartrefi a'u cymuned 80 mlynedd yn ôl

Epynt wedi 80 mlynedd

Cerdd gan Tudur Dylan Jones
Cliciwch yma

Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth

Darlith gan Mererid Hopwood
Cliciwch yma

Cân y Wennol

Cân gan Tecwyn Ifan
Cliciwch yma

Epynt y Plant

Sgwrs gyda phlant yr Epynt
Cliciwch yma