Cylch: Cofio'n ôl

Cyfle i edrych yn ôl ar ddyddiau cynnar mudiadau LHDT+ Cymraeg yn ardal Aberystwyth ar ddiwedd y 1980au, yng nghwmni Elin Haf Gruffydd Jones, Richard Crowe, Dafydd Frayling a Berwyn Rowlands

Cefnogir rhaglen Mis Hanes LHDT Mas ar y Maes gan LGBT Consortium a chan grant gan yr Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol

Mae Mas ar y Maes yn bartneriaeth rhwng y gymuned LDHT+ yng Nghymru, Stonewall Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol