Trio ac Antur y Goron: Sioe ryngweithiol Whodunnit ar Zoom i blant, teuluoedd ac oedolion

24 Gorffennaf 2020

Mae’r Goron ar goll ar faes y Brifwyl – ac mae cyfle i chi, aelodau’r cyhoedd, ddod ynghyd i groesholi actorion adnabyddus er mwyn datrys y dirgelwch ...

Sioe ryngweithiol Trio ac Antur y Goron yn steil Whodunnit, mewn partneriaeth rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a gwasg Atebol, fydd y digwyddiad digidol cyntaf o’i fath yn y Gymraeg. Bydd cyfle i blant, teuluoedd ac oedolion ymuno â chymeriadau gwreiddiol a doniol i holi cwestiynau a chwilio am gliwiau i ddatrys dirgelwch Coron yr Eisteddfod dros blatfform Zoom – a hynny i gyd am ddim.

Mae’r sioe wedi’i hawduro gan Manon Steffan Ros ac yn serennu’r actorion Ffion Wyn Bowen, Iwan Charles, Mali Ann Rees ac Owain Llŷr Edwards.

Mae digwyddiad Trio ac Antur y Goron yn cael ei gynnal yn ystod Eisteddfod AmGen rhwng 2-4 Awst.

Mae lleoedd pob sesiwn yn gyfyngedig i 30 sgrin ac mae’n hanfodol cofrestru o flaen llaw er mwyn derbyn cyfarwyddiadau a chliwiau cychwynnol. Bydd modd gwneud hynny drwy’r daflen berthnasol ar wefan yr Eisteddfod AmGen eisteddfod.cymru/amgen-cofrestru-antur. Bydd cofrestru yn agor ddydd Llun 27/07/20 i aelodau Criw Trio Atebol, a dydd Mawrth 28/07/20 i bawb arall. Fe rennir pob sesiwn yn 3 grŵp a bydd cyfle i
fod gyda ffrindiau drwy nodi’r un enw tîm wrth gofrestru. Mae elfen o wisg ffansi yn ddewisiol.
 
Bydd Atebol a’r Eisteddfod AmGen yn rhyddhau fideos o’r rhai sydd o dan amheuaeth yn ystod wythnos 27-31Gorffennaf.
 
Ffion Wyn Bowen sy’n cyfarwyddo a’r technegydd yw Llyr Jones Cwmni Technegol.
 
Ariennir y digwyddiad gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.