Cystadlaethau'r Ddwy Stôl

Testunau a manylion dwy brif gystadleuaeth Gŵyl AmGen BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw, mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod Genedlaethol

Cystadlaethau'r Ddwy Stôl

Y Stôl Farddoniaeth: Cerdd Gaeth neu Rydd rhwng 24 – 30 llinell, ar y testun ‘Ymlaen’

Beirniaid – Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd

Y Stôl Ryddiaith: Darn o ryddiaith hyd at 500 gair ar y testun ‘Gobaith’ 

Beirniaid – Manon Steffan Ros, Guto Dafydd

Dylai’r cystadleuwyr anfon eu gwaith fel dogfen Word neu PDF dros ebost at Lois Jones, AmGen@eisteddfod.org.uk, gan nodi’n glir y ffugenw ‘yn unig’ ar y gwaith ei hun.

Rhaid cynnwys enw llawn, rhif ffôn ac ebost y cystadleuydd yng nghorff yr ebost. Byddwn yn cadw’r holl wybodaeth yn gyfrinachol.

Dyddiad cau y ddwy gystadleuaeth yw dydd Llun 6 Gorffennaf 2020 am 12:30.