Sgwrs a Chân: Y Ddwy Chwaer: Sioe Gerdd Gwta

Sgwrs a Chân: Y Ddwy Chwaer: Sioe Gerdd Gwta – Comisiwn newydd mewn datblygiad gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn, yn dathlu cyfraniad Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog - Mared Williams, John Ieuan Jones a Celyn Cartwright