Gwener Gwyddonol - Arbrofion yn yr Ardd

Arbrofion gwyddonol o bob math gyda'r Athro Andrew Evans

Dwysedd Hylif: Atmosffer y Ddaear

Wythnos 1
Cliciwch yma

Disgyrchiant a Theithio'r Gofod

Wythnos 2
Cliciwch yma

Cynhesu, Oeri a Newid Hinsawdd

Wythnos 3
Cliciwch yma

Peipen Ddŵr a Rocedi

Wythnos 4
Cliciwch yma

Amser yn Hedfan: Y Pendil

Wythnos 5
Cliciwch yma

Rheoli Golau: Ffotoneg

Wythnos 6
Cliciwch yma

Plu Brain a Diffreithiant

Wythnos 7
Cliciwch yma

Arbed Egni: Adeiladu Cell Solar

Wythnos 8
Cliciwch yma

Tonnau Sain ac Offerynnau Cerdd

Wythnos 9
Cliciwch yma

Magnetau - o'r Haul i'r Electron

Wythnos 10
Cliciwch yma