Dydd Iau 6 Awst: Encore

Cefnogir gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies

Diolch i Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gweithdy Canu

Cliciwch yma

Y Chwiorydd Davies

Cliciwch yma

Unawd Encore

Cliciwch yma

Yr Alarch

Cliciwch yma

Y Ddwy Chwaer

Cliciwch yma

Patrick Rimes & Pres A5

Cliciwch yma