Y Dyn na Flinai Fod yn Aflonydd

Karen Owen yn trafod John Thomas - ‘Eifionydd’ – Cofiadur cyntaf Gorsedd y Beirdd, newyddiadurwr ecsentrig a brawd ei hen-hen daid