Y Lle Hanes

Blanced enfys fawr

Mae Amgueddfa Wlân Cymru yn galw am bobol i gyfrannu at greu blanced enfys fawr – cewch weu, crosio neu wehyddu. Beth am i chi gyfrannu?
Cliciwch yma

Sut i wehyddu

Dyma un o grefftwyr yr amgueddfa yn ein dysgu sut i wehyddu
Cliciwch yma

Ein crefftwyr

Mae gwarchod sgiliau traddodiadol yn rhan bwysig o waith Amgueddfa Cymru, ac mae gwlân yn ffasiynol unwaith eto oherwydd eu nodweddion naturiol a bioddiraddadwy. Dewch i gyfarfod crefftwyr Amgueddfa Wlân Cymru a dysgu mwy am eu gwaith
Cliciwch yma

Cwiltiau Cymru

Casgliad o gwiltiau ac eitemau cysylltiedig o bob cwr o Gymru yn dyddio o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau'r unfed ganrif ar hugain.
Cliciwch yma

Cwiltiau Cymru

Dathliad o gasgliadau Amgueddfa Cymru a Chasgliad y Werin i gefnogi prosiect Opera Un Dynes: Merch y Cwilt