Dydd Llun 3 Awst: Pafiliwn

Gallwch wylio uchafbwyntiau'r Pafiliwn ar BBC Cymru Fyw 

Enillwyr yr Ensemble Lleisiol Agored, 2016-19

Cliciwch yma

Uchafbwynt Alex Humphreys: Band Pres Llaneurgain yn 2017

Cliciwch yma

Aneirin Hughes: Ysgoloriaeth W Towyn Roberts yn 1984

Cliciwch yma