Yr Awen Drwy'r Storïau

Mererid Hopwood yn holi Mari George am Yr Awen Drwy'r Storïau, cyfrol a olygwyd gan Mari ac a gyhoeddwyd gan Barddas