Dydd Mawrth 4 Awst: Lle Hanes

Dinosoriaid

Adeiladwch sgerbwd dinosor! Defnyddiwch ‘esgyrn’ macaroni i adeiladu llun sgerbwd dinosor. Beth am ddefnyddio siapiau pasta arall i wneud pigau neu ddannedd? Beth mae’ch dinosor yn fwyta?
Cliciwch yma

Beth yw dyfodol addoldai Cymru?

Beth yw dyfodol addoldai Cymru? Trafodaeth banel gyda’r Athro Nancy Edwards (Cadeirydd y Comisiwn), Y Gwir Barchedig Wyn Evans, Dr Cai Parry-Jones, Dr D. Huw Owen a’r pensaer Elinor Gray-Williams.
Cliciwch yma

Coflein

Cyflwyniad byr i Coflein, cronfa ddata ar-lein y Comisiwn, a sut y gellir ei defnyddio i ymchwilio i hanes teulu a hanes lleol.
Cliciwch yma

Awyrluniau o Gymru

Hanes Awyrluniau o Gymru mewn Ugain Llun - David Thomas. Yn y cyflwyniad hwn bydd detholiad o ffotograffau o archif y Comisiwn yn sail i drafodaeth am ddatblygiad awyrluniau a’r newid yn nhirweddau a threftadaeth Cymru.
Cliciwch yma

Archif Cof

Archif Cof - Reina van der Wiel. Cyflwyniad i ‘Archif Cof’, menter Casgliad y Werin Cymru sy’n cael ei harwain gan y Comisiwn. Mae’n brosiect sy’n dwyn ynghyd ddeunydd archifol di-dâl sy’n addas ar gyfer gwaith hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia.
Cliciwch yma

Enwau Lleoedd Hanesyddol

Cyflwyniad byr i wefan Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru gan swyddog y prosiect, Dr James January-McCann.
Cliciwch yma